Brylanty

 

Brylanty Art-Jewels

 

O wartości brylantu decydują cztery stosowane na całym świecie kryteria, zwane jako 4C, określają one obiektywnie wartość i specyfikację każdego kamienia: carat (masa), clarity (czystość), colour (barwa), cut (szlif kamienia). Na podstawie tych parametrów przeprowadzana jest wycena, i to właśnie one decydują o realnej wartości  na przykład dwóch na pozór niemal identycznych brylantów o podobnej średnicy. Każdy cieszący się renomą sklep jubilerski posiadający  w swojej ofercie biżuterię z brylantami, powinien do każdego wyrobu dołączać  certyfikat. Jest on gwarancją autentyczności i jakości kamienia.

Masa

Masa kamienia podawana jest w karatach metrycznych. Jeden karat to 0,2 grama. Karat to jednostka, która dzieli się na 100 punktów, więc np. 10 punktowy brylant będzie miał masę oznaczaną  jako 0,1 ct.

Czystość

Jest ważnym parametrem, mającym wpływ  na cenę i piękno diamentu. Różnorodne zaburzenia w strukturze brylantu, wrostki i spękania  mogą powodować nieprawidłowe rozchodzenie się promieni świetlnych do wnętrza kamienia. W efekcie brylancja brylantu zostaje obniżona.

Diamenty posiadają znamiona wewnętrzne (zwane inkluzjami) i zewnętrzne (zwane skazami). O tym, do jakiej klasy czystości brylant zostanie przypisany, decyduje ich rozmieszczenie, wielkość, liczba, łatwość dostrzegania i wpływ na brylancję – wspaniały blask.

Z powodu dużej różnorodności znamion w brylantach, niemożliwe jest ustalenie ścisłej definicji dla poszczególnych klas czystości. Dlatego przy każdym poziomie czystości istnieją granice tolerancji. Powszechnie uważa się, że brylanty o czystości P1, P2 lub P3 mają znamiona dostrzegalne przez rzeczoznawcę bez użycia lupy, natomiast brylanty o czystości SI, VS lub VVS posiadają znamiona dostrzegalne dopiero przy użyciu specjalistycznej lupy o powiększeniu dziesięciokrotnym.

  • IF / LC - brylanty bez skaz wewnętrznych przy dziesięciokrotnym powiększeniu
  • VVS - bardzo małe znamiona, widoczne tylko pod mikroskopem przy dokładnym badaniu przez specjalistę
  • VS - nieznaczne znamiona wewnętrzne widoczne tylko w badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu - niewidoczne gołym okiem
  • SI - małe inkluzje, dostrzegalne w badaniu pod lupą przy dziesięciokrotnym powiększeniu
  • P1 / I1 - kamień niskiej jakości; liczne inkluzje i skazy
  • P2 / I2 - kamień niskiej jakości, oraz niskiej wartości; duże lub liczne inkluzje, skazy widoczne gołym okiem
  • P3 / I3 - kamień niskiej jakości oraz bardzo niskiej wartości, duże lub liczne, bardzo dobrze widoczne inkluzje, skazy obniżające brylancję


Barwa

Jej wpływ na wartość brylantu nie jest już tak wyraźny jak w przypadku klasyfikacji czystości. Zróżnicowanie paletę barw brylantów odzwierciedla międzynarodowa skala odcieni diamentów, którą oznacza się dużymi literami alfabetu łacińskiego od D do Z. Im kamień jest bielszy, tym jego oznaczenie jest bliższe początkowi alfabetu.


Czysty diament jest minerałem bezbarwnym. Jednak często w sieci krystalicznej diamentu występują również inne pierwiastki, dlatego większość  kamieni jest zabarwiona. Wyróżnia się diamenty o barwach typowych, tzn. od bezbarwnych po różne odcienie barwy żółtej, brązowej lub szarej, oraz diamenty o barwach fantazyjnych: niebieskiej, różowej, zielonej. Są one jednak niezwykle rzadkie.


Najlepszą barwę mają kamienie oznaczone literą D. Jest to tzw. najczystsza biel +. Brylanty o tej barwie są bardzo rzadkie, co wyraźnie wpływa na ich ceny.


Szlif

Tylko dzięki właściwemu oszlifowaniu kamienia można uzyskać wspaniałą brylancję. Wśród diamentów możemy wyróżnić kamienie o szlifie brylantowym okrągłym (brylanty) oraz kamienie o szlifach fantazyjnych. Słowa ‘diament’ i ‘brylant’ powszechnie stosowane są jako synonimy. Nie jest to jednak słuszne, ponieważ o ile każdy brylant jest diamentem, to nie każdy diament jest brylantem. Brylant jest diamentem o określonym kształcie.


Każdy brylant jest niepowtarzalny jak odciski palców. Błędy w zastosowaniu właściwych proporcji geometrycznych diamentu, w symetrii i polerowaniu sprawiają, że jego wyjątkowe właściwości fizyczne nie są w pełni wykorzystane. Przy ocenie poprawności szlifu, analizie podlegają: proporcje kamienia i wykończenie szlifu. Ocenia się je w skali: bardzo dobre, dobre, średnie i słabe. Wyłącznie właściwe oszlifowanie diamentu umożliwia promieniom świetlnym całkowite wewnętrzne odbicie i rozszczepienie - sprawia, że diament „żyje", ma wspaniałą brylancję – doskonały blask.